Sonuçlar

 Düşünmek ve söylemek kolay,fakat yaşamak hele başarı ile sonuçlandırmak zordur;hayat adına evet hepimizin istekleri,beklentileri ve yapmak istedikleri vardır,hepimizin bazı
hayalleri vardır ve bir şekilde de bütün insanlar yapmak istedikleriyle ilgili olarak hayat boyu inanılmaz bir savaş ve mücadele içerisindedir. Her birimiz kendimize haya
tımızla ilgili olarak hedefler ve amaçlar belirleriz kimimiz işimizde büyümek isteriz kimimiz okulumuzu bitirmek isteriz kimimiz çocuklarımızın iyi yere gelmelerini ve ya
onların mutlu evliliklerini görmeyi,güzel çocukları olmasını...yani kişiden kişiye değişkenlik gösteren farklı beklentiler,farklı hayaller ve amaçlar olarak herkesin ken
disi ya da ailesi adına istedikleri vardır. Genel olarak evet düşünmek ve bazı şeylerin hayalini kurmak kolaydır önemli olan bu düşüncelerimizi ne kadar hayata geçirebili
yor ya da ne kadarını yapabilecek ve gerçekleştirebilicek güçteyiz ya da istediklerimizi ne oranda başarabileceğiz. Bunlar işte en zor olandır. 
Düşüncelerimizde her birimiz bir çok şeyi başarabilir her türlü sorunların ve sıkıntıların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Olay düşünce aşamasından çıkıp ta iş adım
atmaya gelince işte asıl mesele de burada başlar. Bazı konularda ilk adımı atabilmek bile çok büyük bir öneme sahiptir gerçekten de.Ve çok insan daha ilk adımı atmaya bile
cesaret edemez iken nasıl olacak ta bazı şeylerin altından kalkabilecek. İlk olarak kişi gücüne ve yapabileceğine inanmalıdır bazı şeyleri ve gerçekten de istemelidir.
Düşüncelerde olduğu gibi kolay olmadığını ve düşünceleri gerçekleştirirken karşılarına çıkabilecek olumsuzlukların da bilincinde olarak yapabileceklerine başlamalı ilk
adımlarını atabilmelidir. Evet kesinlikle kolay olmayacaktır ama yeteri kadar istenir ve azimli olunursa olamayacak ta asla bir şey yoktur. Önemli olan kendine inanmak 
ve yapabilecek gçte olduğunu bilmesidir insanın. Canlı sohbet hatları da yapmak istediklerinizle ilgili sohbetlerle bu konulara dair farklı bir bakış açısı kazanmanıza 
vesile olacaktır...